Υποτροφίες

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

 Για τη χορήγηση ή μη της υποτροφίας επίδοσης λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα μαθήματα του προβλεπόμενου προγράμματος σπουδών κάθε ακαδ. έτους.

 

Στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει περάσει μαθήματα που ανήκουν στο προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών επόμενων ακαδ. ετών, αυτά συνυπολογίζονται για τη χορήγηση υποτροφίας κατά το ακαδ. έτος, στο οποίο ανήκουν.

 

Δεν μπορούν όμως μαθήματα του προβλεπόμενου προγράμματος σπουδών που ανήκουν σε επόμενα ακαδ. έτη να συνυπολογισθούν στα μαθήματα του τρέχοντος ακαδ. έτους για τη χορήγηση της υποτροφίας.
??? ????????S ?????????S :: ????? S?????S??? ??? ???????G??S ????S?S
Powered by active³ CMS - 18/10/2021 1:40:41 μμ