Στατιστικά του Τμήματος

    

Στατιστικά στοιχεία του Τμήματος

Στους παρακάτω Πίνακες εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία των νεοεισερχόμενων φοιτητών και των πτυχιούχων του Τμήματος κατά τα Ακαδημαϊκά έτη από την δημιουργία του μέχρι σήμερα:


Αριθμός πτυχιούχων στο Τμήμα
Αριθμός εγγραφέντων στο τμήμα
Στατιστική ανάλυση αποφοίτων


??? ????????S ?????????S :: ????? S?????S??? ??? ???????G??S ????S?S
Powered by active³ CMS - 25/10/2020 6:45:46 πμ