Επικοινωνία

Διεύθυνση Τμήματος

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 
Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης
Γ. Αργυρίου 16, 61100 ΚΙΛΚΙΣ 

Γραμματεία Τμήματος

Τηλ: 23410 29876
Fax: 23410 29866 
Εσωτ.: 11, 13
email: ste@teicm.gr      

 
 Πρόεδρος Τμήματος

Τηλ: 23410 29878, 29876 
Fax: 23410 29866
Εσωτ.:14, 24
email: gsavvid@teicm.gr

 
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ :: ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ
Powered by active³ CMS - 23/11/2017 11:27:16 πμ