Πρακτική Άσκηση

   

 Η πρακτική άσκηση στο νέο πρόγραμμα σπουδών θα έχει διάρκεια 4 μηνών και θα είναι επιλογής(ΕΥ):

1. Τετράμηνη πρακτική άσκηση ή

2. Δύο μαθήματα επιλογής από το όγδοο(8) εξάμηνο

 

Προϋποθέσεις έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν Πρακτική Άσκηση εφόσον:

- Βρίσκονται στο 8o εξάμηνο σπουδών

- Έχουν περάσει τα 2/3 των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών

- Έχουν περάσει 4 μαθήματα επιλογής

Όλα τα δικαιολογητικά για ένταξη σε Π.Α. θα κατατίθενται στην Γραμματεία του τμήματος

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης(pdf)

Φοιτητές που ήδη εργάζονται σε Επιχείρηση ή Υπηρεσία και σε θέση σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους, μπορούν να αναγνωρίσουν χρόνο εργασίας ως Π.Α. αφού καταθέσουν αίτηση προς την επιτροπή Π.Α.

Το τετράμηνο της Π.Α. θα αρχίζει μετά την κατάθεση της αίτησης.

Πληροφορίες:

- Κουτσού Βενετία-Καθ. Εφαρμογών 2341029876 εσωτ. 115

- Χατζηπαναγιώτης Κων/νος-Ε.Τ.Ε.Π. 2341029876 εσωτ. 113  

Τα έντυπα έναρξης και ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης(μέσω ΕΣΠΑ) θα τα βρείτε εδώ:

http://praktiki.teicm.gr/entry-forms


Επιχειρήσεις ανά Νομό/Πόλη (excel)
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ
Συμπληρώνεται από την επιχείρηση
Οδηγίες για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ
Διευθύνσεις για αναζήτηση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π Α ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΑΡ.ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ


??? ????????S ?????????S :: ????? S?????S??? ??? ???????G??S ????S?S
Powered by active³ CMS - 8/8/2020 11:23:28 πμ