Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

 

 Το αντικείμενο σπουδών του τμήματος ΣΤΕ καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ένδυσης με τρείς κατευθύνσεις : τον  Σχεδιασμό Μόδας, την Παραγωγή Ετοίμων Ενδυμάτων και το Μάρκετινγκ Μόδας.

  • Στο σκέλος του Σχεδιασμού Μοδας περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικές με την Ιστορία της Τέχνης, τις πηγές Μόδας, τα υλικά και την τεχνολογία CAD/CAM για  τη δημιουργία προϊόντων Μόδας.??? ????????S ?????????S :: ????? S?????S??? ??? ???????G??S ????S?S
Powered by active³ CMS - 1/12/2020 5:42:38 μμ