Είστε εδώ: Αρχική \ Σπουδαστικά Θέματα \ Εγγραφές
   
     
 
     
 

 

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2015-2016(πατήστε εδώ)

Σπουδαστές του ΤΕΙ γίνονται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Οι εγγραφές των νεοεισαγομένων σπουδαστών γίνονται στο τμήμα της σχολής υποδοχής μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή νέων σπουδαστών και με βάση τα δικαιολογητικά  που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις.

Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του τμήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης.

Σπουδαστής που δεν γράφτηκε ούτε με την παραπάνω διαδικασία χάνει το δικαίωμα εγγραφής του στο ΤΕΙ.

Η εγγραφή σπουδαστή σε περισσότερα του ενός τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν επιτρέπεται.

Ο σπουδαστής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής. Η ανανέωση γίνεται την εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων του εξαμήνου. Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα ή για τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Τ.Ε.Ι. και διαγράφεται από τα μητρώα της Σχολής.

Κατά την προσέλευση τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνίονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

 

   
 
     
 
 


 
   
 
 
 
Αρχική :: Το τμήμα :: Ανακοινώσεις Τμήματος :: Σπουδαστικά Θέματα :: Πρόγραμμα Σπουδών :: Φοιτητικά :: Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων :: Προσωπικό Τμήματος :: Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού :: Γραφείο διασύνδεσης :: Δραστηριότητες :: Σύνδεσμοι/Links :: Βιβλιοθήκη :: Δικαιολογητικά σίτισης ακαδ. έτους 2017-2018 :: Επαγγελματικά δικαιώματα :: Υποτροφίες :: Οδηγός Σπουδών :: Course catalogue :: Diploma Supplement Παράρτημα Διπλώματος :: Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος :: External Evaluation Report :: Επικοινωνία
Login Αναζήτηση

 

active³ 4.4 · Ultravision © 2007 · Όροι χρήσης ·