Είστε εδώ: Αρχική \ ??a?????se?? ?µ?µat??
   
     
 
     
 
                                                                          ''?   ?  ?  ?  O  ?  ?   S  ?  ?'' 

                                                                   1999- 2019 ''20 ??????'' ????? ?S?-?????S

New website of the Department Creative Design and Clothing: http://cdc.ihu.gr 

 


????TO????S ???OS??S ??T????O? ??? S????? ????? ??? ?????? 3/10

???G????? ??T????O? ?????????? ???????? ??????? ???G???????S S????O? ????. ????S 2019-2020

???G????? ??T????O? ?????????? ???????? ????. ????S 2019-2020(µ??? ??a t??? p??t?ete?? f??t?t??) ?a µa??µata t?? p??t?? e?aµ???? ??a t??? p??t?ete?? ?a a???s??? t?? ?e?t??a 7/10/2019
????se?? µa??µ?t??:???a?? ?µe??µ???a ?a?as?e?? 4/10 ??? ????a?? 6/10

?a??tas? p???esµ?a? ?p?ß???? a?t?se?? ??a s?µµet??? st? p????aµµa p?a?t???? ?s??s?? µ?s? ?S??

??e?t?????? e???af? ep?t????t?? st?? ???t?ß??µ?a e?pa?de?s? 2019-2020

????????G????? ?GG??F?S ??O????O? F?????O? ????. ????S 2019-2020

???OS? S?G????T?S?S ??????G?S??S ???SO???O? ???????O?(s?µp?????eta? ?a?  ap?st???eta? st? ?µ?µa ap? t??? p??t?ete?? f???t??) 


??????O???? S????O??  G?? ??? ???F????S? ?O? ??? F???????O? ???  ?? ?????????? ??????S?S ??????? ??????S?????? ??? ???????S ???????G???? S?????S??? & ????S?S ??? ??O?? ??? ????????S ?????????S ?? ??S? ??? ????  4610/2019 G?? ??? ????S? ??? ??.??.?.

?e?te ed? t?? ??t?s?(word)  (pdf)


?????????? ???????G?? 2019-2020

???????? ?S??S? ??SO ?S??

??e? ?p??es?e? ??e???p???s?? ??e?t??????? ???a??asµ??(af??? ?a? t??? f??t?t?? p?? ????? ??e?t?????? ???a??asµ?)

??? ?? ????. ???S 2019-2020 T? ???????? ??? ???G??????? S????O?, ?? ?????? ???G????? G?? ???S F??????S ?O? G?, ??& ????????O? ??? ?? ??? ???G????? S????O? G?? ???S ?????S??T????S.

??? ???G????? S????O? 2019-2020 (?? a?t?st????se?? af????? t??? f??t?t?? t?? pa?a??? ?S p?? ?a ap??t?s??? pa?ep?st?µ?a?? t?t?? sp??d??)

???SF??? ??G?S??S(p?a?t??? ?s??s?)30/9/2019

???SF??? ??G?S??S(p?a?t??? ?s??s?)27/9/2019

???SF??? ??G?S??S-GFS Textile Company 23/7/2019 

???SF??? ??G?S??S(p?a?t??? ?s??s?)11/9/2019
???SF??? ??G?S??S(p?a?t??? ?s?s?s?)15/7/2019
???SF??? ??G?S??S(p?a?t??? ?s??s?)12/6/2019
???SF??? ??G?S??S (p?a?t??? ?s??s?) 11/6/2019
???SF??? ??G?S??S(p?a?t??? ?s??s?) 28/5/2019

???SF??? ??G?S??S -Optitex 23/5/2019

???SF??? ??G?S??S(BLUEPOINT) 9/5/2019

???SF??? ??G?S??S(Union3Fashion) 02/04/2019

????? F????????? ?S?????????

???????OS? G?? ???S ???F?????S ??? ???????S(de?te ed? t? a??e??) 

???O??S?? ??????F???O? ??? ???????S(de?te ed? t? video)

???OS? S?G????T?S?S G?? ??????G?S?? ???SO???O? ???????O? (?a sta?e? ??e?t?????? st? ste@teicm.gr ? µe fax st? 2341029866.
?G??????S S??G?S????? ?????????S 2018-2019

?? f??t?t?? p?? ????? da?e?ste? ß?ß??a  p??pe? ?a ta  ep?st?????? st?? ??ß??????? t?? ?µ?µat??. G?a ???e ?a??st???s? ?a ?p???e? ????s? a?? ?µ??a ?a? ß?ß???,  s?µf??a µe ap?fas? t?? S?µß?????? t?? ?.?.?. ?e?t????? ?a?ed???a?. (?a????sµ?? ??ß????????)
?? a?t?se?? ??a d?a??p? f??t?s??, p??pe? ?a ?atat??e?ta? t? p??t? de?a?µe?? ??a???? t?? µa??µ?t?? t?? e?aµ???? t?? a?ad?µa???? ?t???. ??a??? µa??µ?t?? ea????? e?aµ???? 2018-2019 st?? 18/02/2019.
F??µa st???e??? ap?f??t??

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020
Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου για τους πρωτοετείς φοιτητές θα αρχίσουν την Δευτέρα 7/10/2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020
Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 30/9
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  
 
     
 
 


 
   
 
 
 
Αρχική :: Το τμήμα :: ??a?????se?? ?µ?µat?? :: Ανακοινώσεις Γραμματείας :: Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού :: Σπουδαστικά Θέματα :: Πρόγραμμα Σπουδών :: Φοιτητικά :: Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων :: Προσωπικό Τμήματος :: Γραφείο διασύνδεσης :: Δραστηριότητες :: Σύνδεσμοι/Links :: Βιβλιοθήκη :: Δικαιολογητικά σίτισης ακαδ. έτους 2018-2019 :: Επαγγελματικά δικαιώματα :: Υποτροφίες :: Οδηγός Σπουδών :: Course catalogue :: Diploma Supplement Παράρτημα Διπλώματος :: Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος :: External Evaluation Report :: Δοικητική Οργάνωση του Τμήματος :: Επικοινωνία
Login Αναζήτηση

 

active³ 4.4 · Ultravision © 2007 · Όροι χρήσης ·