Βαλαριστός Αντώνιος

 

     Αντώνης Βαλαριστός

     Ώρες Γραφείου: Παρασκευή 13:00-15:00

     Επικοινωνία: antonisv@hotmail.com       

    Μαθήματα:

    Μαθηματικές Μέθοδοι στον Σχεδιασμό (Εξάμηνο 1) (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)

    Βασικές Μαθηματικές Εφαρμογές (Εξάμηνο 1) (Για παλιούς φοιτητές)

    Στατιστική Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης (Εξάμηνο 3)

    Επιχειρησιακή Έρευνα (Εξάμηνο 6)

    Κοστολόγηση Ετοίμων Ενδυμάτων (Εξάμηνο 7) 

 


Βιογραφικό Σημείωμα (Ελληνικά)
CV (English)


??? ????????S ?????????S :: ????? S?????S??? ??? ???????G??S ????S?S
Powered by active³ CMS - 30/5/2020 9:17:19 μμ