Είστε εδώ: Αρχική \ Επαγγελματικά δικαιώματα \ Θέσεις εργασίας
   
     
 
     
 

 

  Με βάση τις τρεις (3) κατευθύνσεις σπουδών παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, που θεωρούνται ότι μπορούν να πληρωθούν από τους πτυχιούχους του τμήματος Σ.Π.Ε. σήμερα. Οι θέσεις στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να θεσμοθετηθούν και να ενσωματωθούν στους Οργανισμούς των Υπουργείων και των Δημόσιων Φορέων, δεδομένου ότι το Τμήμα Σ.Π.Ε. είναι πολύ νέο και δεν έχουν προβλεφθεί ανάλογες θέσεις εργασίας για τους πτυχιούχους του.

Οι θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα και τομέα απασχόλησης δίνονται στους παρακάτω πίνακες :

Ειδικότητα Σχεδιαστή Μόδας

Ιδιωτικός τομέας 

Επιχειρήσεις

Ένδυσης

 

Εκπαίδευση


 •  Υπεύθυνος Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων
 • Πατρονίστ
 • Βοηθός Σχεδιαστής

 

 • ΙΕΚ, ΚΕΚ και άλλα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

 

Αυτοαπασχόληση

 

 •  Σύμβουλος Μόδας και Ενδυματολόγος  
 • Σχεδιαστής Μόδας ως ελεύθερος επαγγελματίας 
 • Ειδικός για οργάνωση επιδείξεων Μόδας, εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων συναφών, με το ένδυμα, δράσεων 
 • Προσωπικός αγοραστής πελατών 
 • Μέλος ομάδας έργου για την ανάπτυξη πρωτότυπων ή όχι σχεδιαστικών ιδεών και την παραγωγή σειράς δειγμάτων, την έρευνα αγοράς, την ενημέρωση για τις τάσεις της Μόδας(mega & micro trends) και την κοστολόγηση, τις τεχνικές παρουσίασης και προώθησης ενδυμάτων

 

Ευρύτερος Δημόσιος τομέας

 

 •  στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Εργαστήρια του Στρατού, την Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. κλπ) οι θέσεις θα πρέπει να Νομοθετηθούν με Π.Δ. στους οργανισμούς των αντίστοιχων υπουργείων 
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) και Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακές Εταιρίες των Δήμων και την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση τον Εθνικό Αερομεταφορέα κ.λ.π. όπου θα πρεπεί να θεσμοθετηθούν θέσεις Συμβούλων για τις Κρατικές Προμήθιες προϊόντων ένδυσης κ.α) 
 • στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τις διάφορες σχολές της Τεχνικής Εκπαίδευσης και στην Τριτοβάθμια (ΤΕΙ) και στη δημόσια Τεχνική εκπαίδευση, ΙΕΚ, ΚΕΚ,ΟΑΕΔ κλπ

 

Ειδικότητα Τεχνολόγου Ένδυσης

Ιδιωτικός

τομέας

Βιομηχανία

 

 

 

 

 

 

 Εκπαίδευση

 

 • Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών 
 • Υπεύθυνος Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας 
 • Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
 • Υπεύθυνος Τμήματος Κοπής 
 • Υπεύθυνος Τμήματος Ραφής 
 • Υπεύθυνος Προγραμματισμού Παραγωγής 
 • Υπεύθυνος Διεύθυνσης Παραγωγής

 

 • ΙΕΚ, ΚΕΚ και άλλα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 

 

 

 

Αυτοαπασχόληση

  

 • Σύμβουλος εγκατάστασης Συστημάτων ISO (9001 / 14001 κλπ) 
 • Ειδικός για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, την Επιστημονική και Ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων, την εκπόνηση μελετών και τις πολιτικές σχετικές με τον κλάδο ένδυσης 
 • Ειδικός για την μελέτη ίδρυσης, λειτουργεία και στελέχωση επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών, ετοίμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης 
 • Επιχειρηματίας, με την υποστήριξη των σχετικών προγραμμάτων
Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

   

 •  στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Εργαστήρια του Στρατού, την Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. κλπ) οι θέσεις θα πρέπει να Νομοθετηθούν με Π.Δ. στους οργανισμούς των αντίστοιχων υπουργείων 
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) και Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακές Εταιρίες των Δήμων και την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση τον Εθνικό Αερομεταφορέα κλπ όπου θα πρεπεί να θεσμοθετηθούν θέσεις Συμβούλων για τις Κρατικές Προμήθιες προϊόντων ένδυσης κ.α)
 • στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τις διάφορες σχολές της Τεχνικής Εκπαίδευσης και στην Τριτοβάθμια (ΤΕΙ) και στη δημόσια Τεχνική εκπαίδευση, ΙΕΚ, ΚΕΚ,ΟΑΕΔ κλπ

 

 

Ειδικότητα Τεχνολόγου Μάρκετινγκ Μόδας

 

Ιδιωτικός τομέας 

Επιχειρήσεις

Ένδυσης

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαίδευση

 

 

 • Υπεύθυνος Τμήματος Μάρκετινγκ Προϊόντων Μόδας 
 • Πωλήσεων 
 • Υπεύθυνος έρευνας αγοράς 
 • Υπεύθυνος ανάπτυξης και διαχέιρισης επωνυμιών (brand management) 
 • Υπεύθυνος Διαφήμησης, Προβολής και Προώθησης των πτοϊόντων 
 • Υπεύθυνος Καταστημάτων Λιανικής

 

 

 

 

 • ΙΕΚ, ΚΕΚ και άλλα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

 

Αυτοαπασχόληση

  Μελέτη ίδρυσης, λειτουργείας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών, ετοίμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης 

 • Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων 
 • Ειδικός για οργάνωση επιδείξεων Μόδας, εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων συναφών, με το ένδυμα, δράσεων 
 •  Ειδικός για την παραγωγή σειράς δειγμάτων, την έρευνα αγοράς, την ενημέρωση για τις τάσεις της Μόδας(mega & micro trends) και την κοστολόγηση 
 • Ειδικός για τις τεχνικές παρουσίασης και προώθησης ενδυμάτων
 Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

 •  στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Εργαστήρια του Στρατού, την Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. κλπ) οι θέσεις θα πρέπει να Νομοθετηθούν με Π.Δ. στους οργανισμούς των αντίστοιχων υπουργείων 
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) και Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακές Εταιρίες των Δήμων και την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση τον Εθνικό Αερομεταφορέα κλπ όπου θα πρεπεί να θεσμοθετηθούν θέσεις Συμβούλων για τις Κρατικές Προμήθιες προϊόντων ένδυσης κ.α)

 

 • στην Τριτοβάθμια (ΤΕΙ) εκπαίδευση, τις διάφορες σχολές της Τεχνικής Εκπαίδευσης, στη δημόσια Τεχνική εκπαίδευση, ΙΕΚ, ΚΕΚ,ΟΑΕΔ, στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλπ


  
 
     
 
 


 
   
 
 
 
Αρχική :: Το τμήμα :: ??a?????se?? ?µ?µat?? :: Ανακοινώσεις Γραμματείας :: Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού :: Σπουδαστικά Θέματα :: Πρόγραμμα Σπουδών :: Φοιτητικά :: Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων :: Προσωπικό Τμήματος :: Γραφείο διασύνδεσης :: Δραστηριότητες :: Σύνδεσμοι/Links :: Βιβλιοθήκη :: Δικαιολογητικά σίτισης ακαδ. έτους 2018-2019 :: Επαγγελματικά δικαιώματα :: Υποτροφίες :: Οδηγός Σπουδών :: Course catalogue :: Diploma Supplement Παράρτημα Διπλώματος :: Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος :: External Evaluation Report :: Δοικητική Οργάνωση του Τμήματος :: Επικοινωνία
Login Αναζήτηση

 

active³ 4.4 · Ultravision © 2007 · Όροι χρήσης ·