Είστε εδώ: Αρχική \ Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού \ Μορτάκη Σαπφώ \ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
   
     
 
     
 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το οπτικό «συντακτικό της τέχνης». Σημείο, γραμμή, φως, σκιά, χρώμα, επιφάνεια, μοτίβα, σύνθεση, υλικά και τεχνικές. Η τέχνη στην Αρχαία Ελλάδα. Ο Βυζαντινός κόσμος - Ανατολή και ο Δυτικός κόσμος (4ος-15ος αι. μ.Χ.). Από την Ιταλική Αναγέννηση έως την Ευρώπη του 20ού αιώνα. Η τέχνη στην Ελλάδα κατά τους νεότερους χρόνους. Το μάθημα  έχει ως κύριο στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες με την καλλιτεχνική δημιουργία και το "λεξιλόγιό" της, εστιάζοντας την προσέγγιση στην Τέχνη του 19ου και του 20ού αιώνα στην Ελλάδα και στη Δύση. 

Συγκεκριμένα θα εξεταστούν τα ακόλουθα:

         Η τέχνη μετά τη σύσταση του νέου Ελληνικού Κράτους (19ος αιώνας): ζωγραφική, γλυπτική και αρχιτεκτονική.

         Α΄ μισό του 20ού αιώνα: ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική (Ελλάδα-Ευρώπη-Αμερική).

         Όψεις της σύγχρονης ελληνικής τέχνης μετά το 1950 (Ελλάδα-Ευρώπη-Αμερική).

Κεντρικός παρονομαστής είναι η αντίληψη πως όσο βλέπουμε και γνωρίζουμε τα δημιουργήματα της τέχνης τόσο πλουτίζουμε το νου και τα αισθήματά μας και ζητούμενο η  παράλληλη γνωριμία με τις πηγές και τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμόρφωσης της καλλιτεχνικής παραγωγής κάθε περίοδο. Τα χαρακτηριστικά της μεταμοντέρνας εποχής και οι ανατροπές στην αισθητική αντίληψη των νεότερων χρόνων. Επιδράσεις των έργων τέχνης στον σχεδιασμό ενδυμάτων.

 

Σκοπός:

Το μάθημα αποσκοπεί, μέσα από την επαφή με τις σημαντικότερες περιόδους της τέχνης και τα έργα της, να γίνει αντιληπτή η σχέση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τη γενικότερη πολιτισμική εξέλιξη κάθε περιόδου.

Στόχοι:

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει:

·   Να κατανοούν την αξία της τέχνης ως ένα συνεχές ανθρώπινο δημιούργημα.

·   Να μπορούν να  αντιμετωπίσουν το πολύπλευρο φαινόμενο της τέχνης σφαιρικά και να το συνδέσουν γενικότερα με τα προβλήματα του ανθρώπου και της κοινωνίας σε κάθε εποχή.

·    Να κατανοήσουν ότι οι αντιλήψεις κάθε εποχής και οι διαφορετικές προσεγγίσεις κάθε καλλιτέχνη σε αυτές επιδρούν στη μορφή και το περιεχόμενο του έργου τέχνης.

·   Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα μεγάλα ερωτήματα που θέτει ο άνθρωπος και στους τρόπους με τους οποίους αυτά απαντώνται μέσα από την τέχνη.

·   Να αναγνωρίζουν το ρόλο της τέχνης στη νεοελληνική κοινωνία του 19ου και του 20ού αιώνα.

·   Να παρακολουθήσουν τους σημαντικότερους σταθμούς στην αισθητική εξέλιξη των τεχνών στην Ελλάδα μέσα από το έργο των πιο αντιπροσωπευτικών καλλιτεχνών.

·   Να γίνουν ικανοί στο να παρατηρούν και να κατανοούν τα έργα της παγκόσμιας τέχνης στις διαφορετικές περιόδους της ιστορίας.

·   Να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία και να οικειοποιηθούν εργαλεία περιγραφής και ανάλυσης των έργων τέχνης.

·   Να αναπτύξουν κριτική σκέψη στον τρόπο προσέγγισης των έργων μέσα από την «ανάγνωση» των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών και τη συναγωγή πληροφοριών για την εποχή που τα δημιούργησε.

 

Διδακτικό εγχειρίδιο (Εύδοξος):

Μορτάκη, Σ., Η μετανάστευση Ελλήνων καλλιτεχνών στο Παρίσι από το 19ο στον 20ό αιώνα. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Ανδρέου, Παπαζήση, Αθήνα 2014.


Εισαγωγή στην Τέχνη
Θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών
Ύλη μαθήματος
Εισαγωγή στο μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης

  
 
     
 
 


 
   
 
 
 
Αρχική :: Το τμήμα :: ??a?????se?? ?µ?µat?? :: Ανακοινώσεις Γραμματείας :: Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού :: Σπουδαστικά Θέματα :: Πρόγραμμα Σπουδών :: Φοιτητικά :: Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων :: Προσωπικό Τμήματος :: Γραφείο διασύνδεσης :: Δραστηριότητες :: Σύνδεσμοι/Links :: Βιβλιοθήκη :: Δικαιολογητικά σίτισης ακαδ. έτους 2018-2019 :: Επαγγελματικά δικαιώματα :: Υποτροφίες :: Οδηγός Σπουδών :: Course catalogue :: Diploma Supplement Παράρτημα Διπλώματος :: Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος :: External Evaluation Report :: Δοικητική Οργάνωση του Τμήματος :: Επικοινωνία
Login Αναζήτηση

 

active³ 4.4 · Ultravision © 2007 · Όροι χρήσης ·