Είστε εδώ: Αρχική \ Σπουδαστικά Θέματα \ Κανονισμός Εξετάσεων
   
     
 
     
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

  • Ορίζεται έγκαιρα από το Συμβούλιο του Τμήματος το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων
  • Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή και εμφάνιση κινητών τηλεφώνων εντός της αίθουσας εξετάσεων. Το κινητό τηλέφωνο θεωρείται ως μέσο αντιγραφής και για αυτό ακολουθούνται από τους επιτηρητές οι απαραίτητες ενέργειες.
  • Οι εξεταζόμενοι υπογράφουν για την παρουσία τους και υποχρεωτικά επιβεβαιώνουν την ταυτότητα τους με κάθε πρόσφορο μέσο (δελτίο ταυτότητας, πάσο, κ.α.). Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας είναι υποχρεωτικός από τον κ. Εισηγητή.
  • Ο Εισηγητής δίνει τα θέματα εξετάσεων στους εξεταζόμενους, δέχεται ερωτήσεις και παρέχει διευκρινιστικές απαντήσεις προς όλους μεγαλοφώνως μόνο για τα πρώτα 10 λεπτά της εξέτασης. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές μπορούν να αποχωρήσουν μόνον 30 λεπτά μετά την παράδοση των θεμάτων.
  • Ο Επόπτης εξετάσεων είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει, ενώ στο τέλος της ημέρας καταγράφει και υποβάλλει στο Τμήμα σχετική Έκθεση.
  • Για γεγονότα που αφορούν προσπάθεια αντιγραφής, απρεπή συμπεριφορά ή άλλα από φοιτητή επιλαμβάνεται άμεσα η Γ.Σ. του Τμήματος και λαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες.
 

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης, Κιλκίς 01 – 09 - 2008

   
 
     
 
 


 
   
 
 
 
Αρχική :: Το τμήμα :: ??a?????se?? ?µ?µat?? :: Ανακοινώσεις Γραμματείας :: Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού :: Σπουδαστικά Θέματα :: Πρόγραμμα Σπουδών :: Φοιτητικά :: Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων :: Προσωπικό Τμήματος :: Γραφείο διασύνδεσης :: Δραστηριότητες :: Σύνδεσμοι/Links :: Βιβλιοθήκη :: Δικαιολογητικά σίτισης ακαδ. έτους 2018-2019 :: Επαγγελματικά δικαιώματα :: Υποτροφίες :: Οδηγός Σπουδών :: Course catalogue :: Diploma Supplement Παράρτημα Διπλώματος :: Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος :: External Evaluation Report :: Δοικητική Οργάνωση του Τμήματος :: Επικοινωνία
Login Αναζήτηση

 

active³ 4.4 · Ultravision © 2007 · Όροι χρήσης ·