Ισμυρλής Βασίλειος


Ώρες μαθήματος, Ύλη, Στοιχεία επικοινωνίας
Τα θέματα των εξετάσεων υπάρχουν στο παραπάνω link.
Τα μαθήματα ξεκινάνε την Τρίτη 02 ΟΚΤ 2018, ώρα 14.00-18.00 στην αίθουσα 203. Από την Τρίτη 09 ΟΚΤ 2018 τα μαθήματα θα ξεκινάνε στις 14.30.
Υπάρχουν σε μορφή pdf ή zip, τα αρχεία από κάθε διάλεξη. Επίσης υπάρχει και το link για πρόσβαση στο υλικό.
Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Τρίτη 06 Nοεμβρίου 2018-ώρα 15.30 (διάρκεια 1.30’ ώρα)
1. Δευτέρα 14 ΙΑΝ, ώρες: 14.30-18.30, αίθ.203- (αναπλήρωση του μαθήματος της 20 ΝΟΕ 18) 2. Τρίτη 15 ΙΑΝ, ώρες: 10.00-14.00, αίθ.204- (αναπλήρωση του μαθήματος της 27 ΝΟΕ 18) 3. Τρίτη 15 ΙΑΝ, ώρες:14.00-18.00, αίθ.203- Πρόοδος (αναπλήρωση του μαθήματος της 08 ΙΑΝ 19).
Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019-ώρα 15.00 (διάρκεια 1.30’ ώρα)- Αίθουσα 203


??? ????????S ?????????S :: ????? S?????S??? ??? ???????G??S ????S?S
Powered by active³ CMS - 20/5/2022 3:48:51 πμ