Φοιτητικός Σύλλογος

Φοιτητικός Σύλλογος

Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί θεσμοθετημένο συλλογικό όργανο των φοιτητών του Τμήματος.

Στο Σύλλογο Φοιτητών δικαιούνται να εγγραφούν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος, πλην όσων έχουν την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

Ανώτατο συλλογικό όργανο του συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του.

Οι εκπρόσωποι του φοιτητικού συλλόγου που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του, συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
??? ????????S ?????????S :: ????? S?????S??? ??? ???????G??S ????S?S
Powered by active³ CMS - 18/10/2021 2:47:39 μμ