Είστε εδώ: Αρχική \ Σπουδαστικά Θέματα \ Πτυχιακή Εργασία
   
     
 
     
 

 

Η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει από το 6ο  εξάμηνο σπουδών αφού ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων που απαιτούνται για πτυχίο και στα μαθήματα τα οποία είναι σχετικά με το αντικείμενο της πτυχιακής ώστε να έχει την ουσιαστική γνωστική υποδομή για την εκπόνησή της.

Η δήλωση θέματος πτυχιακής εργασίας θα γίνεται κάθε έναρξη νέου εξαμήνου (αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου). Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του τμήματος για ένα μήνα μετά την έναρξη του εξαμήνου. Ο φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνει τον τομέα στον οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πτυχιακή του εργασία ή/και το προτεινόμενο θέμα.

Μετά την ανάληψη της πτυχιακής εργασίας από τον επιβλέποντα Καθηγητή, ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με τον φοιτητή που έχει αναλάβει μέσα σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών. Στη συνέχεια θα πρέπει να οργανωθεί ένα χρονικό πλαίσιο εκπόνησης/ολοκλήρωσης της εργασίας το οποίο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών, ενώ αν ο φοιτητής έχει σοβαρούς λόγους να καθυστερήσει, θα πρέπει να δηλώνει διακοπή, ώστε να συνεχίσει αργότερα, αν αυτό έχει δηλωθεί εγκαίρως. Αν τυχόν υπάρξει πρόβλημα από την πλευρά του επιβλέποντα, αυτός σε συνενόηση με τον υπεύθυνο τομέα θα προτείνει νέο επιβλέποντα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την εν λόγω πτυχιακή εργασία.

Ο κάθε επιβλέπων οφείλει να διατηρεί ένα σταθερό αριθμό πτυχιακών ανά έτος. 


Αίτηση εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας
Δήλωση θέματος πτυχιακής εργασίας
Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας
Αξιολόγηση πτυχιακών εργασιών

  
 
     
 
 


 
   
 
 
 
Αρχική :: Το τμήμα :: ??a?????se?? ?µ?µat?? :: Ανακοινώσεις Γραμματείας :: Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού :: Σπουδαστικά Θέματα :: Πρόγραμμα Σπουδών :: Φοιτητικά :: Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων :: Προσωπικό Τμήματος :: Γραφείο διασύνδεσης :: Δραστηριότητες :: Σύνδεσμοι/Links :: Βιβλιοθήκη :: Δικαιολογητικά σίτισης ακαδ. έτους 2018-2019 :: Επαγγελματικά δικαιώματα :: Υποτροφίες :: Οδηγός Σπουδών :: Course catalogue :: Diploma Supplement Παράρτημα Διπλώματος :: Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος :: External Evaluation Report :: Δοικητική Οργάνωση του Τμήματος :: Επικοινωνία
Login Αναζήτηση

 

active³ 4.4 · Ultravision © 2007 · Όροι χρήσης ·