Κανονισμός δανειστικής Βιβλιοθήκης

Κανονισμός λειτουργίας δανειστικής Βιβλιοθήκης

 

Δικαίωμα δανεισμού έχουν οι φοιτητές, το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος.

 

Υλικό που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη και δεν δανείζεται είναι τα περιοδικά, το πληροφοριακό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια) και οπτικοακουστικό υλικό.

Ανώτατος αριθμός τεκμηρίων που μπορούν να δανειστούν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι πέντε(5) και το χρονικό διάστημα είναι 14 ημέρες.

Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέψουν εμπρόθεσμα και σε καλή κατάσταση τα βιβλία που έχουν δανειστεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των βιβλίων εφαρμόζεται ένα σύστημα ποινών ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης.
??? ????????S ?????????S :: ????? S?????S??? ??? ???????G??S ????S?S
Powered by active³ CMS - 5/12/2020 10:15:21 πμ