Ηλεκτρονικές Πηγές

http://www.heal-link.gr/journals/ebooks.jsp

           Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

http://public.ekt.gr/pls/skp/search.welcome

           Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών

http://www.unionc  atalog.gr/ucportal/index.php?lang=elhttp://argo.ekt.gr/

          Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

http://www.ekt.gr/content/display?prnbr=60221

        Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
??? ????????S ?????????S :: ????? S?????S??? ??? ???????G??S ????S?S
Powered by active³ CMS - 3/12/2020 7:39:19 μμ